Okuyuş

BİR HATIRLATMA

BİR HATIRLATMA

27.05.2020

Hz Ali: “ Kuran’ın hiç bir ayeti yoktur ki! Dört anlamı bulunmasın.                      

1- Zahiri anlam,

2- Batıni anlam,

3- Hadd( sınır),

4- Muttala’( ilahi tasarı).

Bunları kısaca şöyle izah etmiş:

Zahir’i yön: dil ile ikrar içindir

Batini  yön: kalple idrak içindir.

Hadd: caiz olanla olmayanı ayıranı belirtir .

Muttala ise Allah’ın her ayet ile insanın içinde gerçekleştirmeyi hedeflediğidir” demiştir