Okuyuş

KEHF SURESİNİ DEĞERLENDİRME

KEHF SURESİNİ DEĞERLENDİRME

25.02.2021

KEHF SURESİ

 Benim bu sure boyunca okudukça içime işleyen ayetler. Yanlış yapanı şiddetli azaba karşı uyarmak ve sulh edici, barışı, güzelliği ortaya koyana da güzel bir mükafatın müjdelenmesi.

    Güzel davranan müjdeleniyor, güzellik vaad ediliyor. Bugün ve gelecekte cennetle, ya yanlış yapan! şirk koşan, Allah’ın bir evlada muhtaç zannedip, ona çocuk isnat edene . Evet onlara da müjde  var. Cehennem bugün de gelecek de de ve ebedi bir cehennem.

     Bilgiye dayanmayan ağızdan çıkan o sözler, yani cehennem yakıtları. Temelsiz isnatların boş boş konuşulan sözler, yalanlar.

  Elçi bu durumu görüyor, üzülüyor neden mi? Çünkü biliyor ki! Allah insanı en güzel şekilde yarattı, kendine halife kıldı. Ona cenneti ikram etti. Ama insanoğlunun çok azı hariç insan azdı. nefsini ilahlaştırdı, zalimleşti. “esfeli safilin” aşağıların aşağısına, o güzel cennetten ,barış ve mutluluktan cehenneme koştu/tercih etti.

    sonuç her canlı gibi ona verilen zamanın sonunda, zaman içinde kazandıklarıyla kupkuru toprak olup gidecek.

     Kehf/ Rakim sahipleri, o imanı genç ; olayları okuyup gören, gençler zulüm karşısında mağaraya/Zulmü destekleyecek, şirke götürecek her şeyden Rahman’ın rahmetine sığındılar. İman ile gelen mücadelenin verdiği olgunluk. insanların olgunlaşma süreçleri ve sürecin sonunda gelen mükafat. Onların rableri katında aldıkları sonuç üzerinden birileri edebiyat yaparak nemalanmak isterken, bazılarını da bu mücadeleye hayran olup rabbe secde ederek onların yolunu benimsemeye götürdü.

     Bize “rabbimizden bize vahyedileni” okumamız, Onun sözlerinin değişmez gerçek olduğu ve Ondan başka sığınağımız olmadığı tekrar tekrar vurgulanıyor. Biz de bu söze kulak verip nefsimizi sabah akşam Onun rızasını gözetenlerle birlikte rabbimizin merhametine ,rahmetine sığınıyoruz. Adn cennetlerini umuyor, arzu ediyoruz. dünyalıklara göz dikip mal, bağ-bahçe yarışına girmiyoruz. Biliyor ve anlıyoruz ki; bize her ne verildiyse bir sınav aracıdır. mal ve evlat dünya hayatının süsü, gelip geçici. hepsi, hepimiz yok olmaya , çer çöp olmaya mahkumuz. Oysa baki kalacak olan güzel işler ve rab tır. gerisi hayal ve boş kuruntu. O gün kitap ortaya konup, bize verilen süreçte hazırlayıp sunduklarımız küçük, büyük , zerre miktarı ne varsa önümüze serilecek.

     Bütün melekler= güçler bize secde ederken. Allah’ın insana verdiği, insanoğlunun elinde hazır bulduğu cenneti beğenmeyip nefsini ilahlaştıran dahası kendisine secde etmeyen tek şeytana secde eder onun peşinden koşa koşa cehenneme gider.

      Evet Allah bize bu okuyuşta her türlü misali evire çevire anlatıyor. Oysa şeytana secde o eden o bahtsızlar şeytanın vesvesesiyle düşünmeden tartışır durur, Ta ki! azap gelene kadar. Peygamber= elçi yani uyarıcı yaşanabilir barış dolu cenneti=hayatı insanın önüne uygulayarak arz ediyor. Ne yazık ki şeytanın adımlarını izleyen takipçileri bu cenneti görmek istemeyince gözleri kör, göremez, kulakları sağır, duyamaz oluveriyor. doğru yolu göremez hakka çağıranın sesini duyamıyor. Şeytanı gözlerinde o kadar büyütmüşler ki başka hiçbir şey göremez duyamazlar. Rahman, rahmet sıfatıyla verdiği süreyi kısıtlamıyor. o zaman içinde onları serbest bırakıyor ki kendi cehennem azıklarını biriktirsinler.

      Hz Musa’nın bütünleştiriciyi, maddi- manevi,  fizik- fizik ötesi evrensel bir boyutta bir anlayışı arama çabası. Hayat gemimizde açılan yaraların bizim daha dirençli ve daha da azimli olmamız için. yaralar ve kusurlar acizliğimizi hatırlatıp O yüce güce dayanmaya götürmeli, rahmanın rahmetini hissetmeliyiz. Azgın –taşkın akan(ğulam) kuyuyu besleyen o gözelerin etkisiz hale getirilmesi, Allah’ta güvene giren anne babaya daha faydalı hale gelmesini sağlıyor. Hazine, inanan anne baba evladının içine rahmaeti koyabilirse, rahmet sahibi rahmetiyle hazinelerin(iman, adalet, dürüstlük vs.) yerinde ve zamanında çıkaracaktır. İnsanın aceleci yanı eğitim sırasında, eğitime karşı fevri davranmanın durumunu, sabırsızlığın sonucunu gözler önüne seriyor.

    Zulkarneyn=iki ilmin, neslin rahmanın kendi katından ilim ve imkan verdiği. Verilen bu imkanları istismar etmediğini, doğuda da, batıda da her şeyin rahmandan olduğunun bilinciyle hareket edip, onun gücüyle,  merhametiyle ve adaletle hareket ettiğini görüp örnek alıyoruz.

     Denizler  mürekkep olsa bir o kadar da eklense bu yasaları yazmaya yetmez. Ve yolun sonu, sonuç.  Rahmanın rahmet sıfatına uygun hareket eden onda korunan, Allah’ın yasalarına göre yaşayana hem bugün hem de gelecekte cennet var. Etmeyene cehennem. 

    Karşı taraf ne kadar güçlü olursa olsun, gücünü Allah’tan almadığı için, kişi doğru hak olanı uygularsa Allah onu mutlu başarılı yapar yolunu açar biiznillah 

                                                                                                                                                                                             HANİF

Önceki Sonraki